Författararkiv: Christoffer Adolphsson

Nya Regler för Matavfall – Inget Fett i Diskhon!

Från och med 1 januari 2024 införs nya strikta regler kring hantering av matavfall i Sverige. I ett försök att bekämpa avloppsproblem orsakade av fett, är det nu obligatoriskt för både privatpersoner och verksamheter att sortera sitt matavfall separat. Denna lagändring, förbjuder även användningen av matavfallskvarnar anslutna till avloppsnätet och dikterar ett absolut förbud mot att hälla matfett och olja i avloppet.

Med syftet att minska proppar och blockeringar i avloppsrör och vattenlås, ska matfett istället samlas in som matavfall eller tas till återvinningscentraler. För hushållen innebär detta en omställning till metoder som att torka ur fett med hushållspapper och kasta det i matavfallspåsen, samt att större mängder fett, som använd frityrolja, lämnas i väl förslutna behållare till återvinningscentralen.

Dessa åtgärder är tänkta att främja en mer hållbar avfallshantering och bidra till en bättre miljö genom att förhindra de skador som fett orsakar i avloppssystemet. Kommuner runt om i landet står redo att erbjuda rådgivning och stöd för att underlätta övergången till dessa nya regler.