Felanmälan

Akuta skador vardagar klockan 07:00 – 16:00

Kontakta fastighetsskötarna:
Tel: 021-14 31 32
E-post: riksbyggen551@gmail.com


 Akuta skador vardagar efter klockan 16:00 och helger:

  • Om det gäller fel eller skador som kan förvärras om de inte åtgärdas omgående som exempelvis brand och översvämning, ring då omgående 112.
  • Vid ras, sot, storm, glas, stopp i avlopp, värmefel samt om huvudsäkringen går sönder och liknande händelser.
  1. Ring Vice värden 0729-38 06 50 för bedömning av problemets storlek och art. Vid behov kallar denne lämplig assistans.
  2. Om Vicevärden inte är anträffbar kontaktar du Nokas Security AB tfn. 010-2109000

OBS… detta gäller endast akuta skador under icke ordinarie arbetstid och den som missbrukar jourtjänsten kommer att debiteras.

För egen och andras säkerhet, rekommenderas samtliga bostadsrättsinnehavare att installera brandvarnare i lägenheten om sådan ej finns.