Gym

Gym

Öppettider

Måndag och Fredag……………………KL 08:00 – 22:00
Tisdag Onsdag Torsdag……………..KL 07:00 – 22:00
Lördag Och Söndag……………………KL 08:00 – 22:00


Belysning.

Det sitter rörelsedetektorer i lokalerna så man behöver inte bry sig om att tända eller släcka, det sköts automatiskt. Strömmen bryts helt KL 22:30.

Följande regler gäller:

  • Endast kontraktsinnehavare/familjemedlem/boende, som är skriven på kontraktsinne-havarens adress, äger tillträde till gymmet m.a.o. man får inte ta med eller släppa in: kompisar, nyfunnen kärlek, eller dylikt för att gymma gratis.
  • Den utnyttjade lokalen återställs i det skick man fann den i, eventuell medtagen dryck, förtäring, etc. städas undan.
  • Vid förlust av bricka/tagg ska detta anmälas direkt till fastighetsskötarna för avregistrering i systemet. Ny tagg kostar 100 kronor.
  • Åldersgräns för att få vistas i gymmet är minimum 16 år ,
    Yngre än 16 år endast i målsmans sällskap som måste vara närvarande och ha full uppsikt/ansvar för minderårig.

OBS! Endast inneskor får användas.

De tre föreningar som har rätt att hyra taggar till Gym är följande:

  • Rbf Västeråshus 11
  • Rbf Västeråshus 15
  • Brf Siggesborg

Så här ser kontraktet ut Hyresavtal, bastu gym som man måste godkänna och skriva under, för att få tillgång till gymmet/bastun.

För att få tillgång till gymmet/bastun kontaktar du fastighetsskötarna:
E-post: riksbyggen551@gmail.com eller ring på tel: 021 - 475 65 65


 Bastu/Gym finns i vår grann förening BRF Västeråshus11, se bilden nedan

bastu_gym_pil