Styrelse och Vicevärd

2024/2025


Ordförande
Ewa Kalén, Blomstergatan 6

Vice ordförande
Ulla Granlund, Blomstergatan 10

Sekreterare
Carina Kemdal, Blomstergatan 10

Ledamöter
Jan Rapp, Blomstergatan 6
Jane Ögren, Blomstergatan 2
Jesper Jansson, Blomstergatan 8

Förtroendevald revisor: Christoffer Adolfsson, Blomstergatan 6
Revisorssuppleant: Gordana Purar, Blomstergatan 6

Riksbyggens representanter
Representant: Sandra Sundberg (kundansvarig)
Suppleant: Viktor Eriksson (förvaltare)

Ersättare/Suppleanter
Hans Nilsson, Blomstergatan 6
Agneta Berg, Blomstergatan 6
Kenneth Elmertoft, Blomstergatan 10

Valberedning
Magnus Donnerfors, Blomstergatan 6 – Sammankallande
Sima Iskandar, Blomstergatan 2

551
riksbyggen551@gmail.com


Skrivelser och motioner

Skicka gärna skrivelser, förslag, synpunkter, frågor eller motioner via e-post till:
vasterashus15@gmail.com

Ni kan även lämna in förslag, frågor, skrivelser och motioner till styrelsen i brevlådan utanför Blåklockan på Blomstergatan 10 (brevlådan sitter vid den andra dörren runt hörnet på vänster sida framifrån sett).