Styrelse och Vicevärd

2021/2022


Ordförande
Ulla Granlund, Blomstergatan 10

Vice ordförande
Anders Flink, Blomstergatan 10

Sekreterare
Barbro Gren, Blomstergatan 10

Ledamot
Jan Rapp, Blomstergatan 6

Ledamot
Jane Ögren, Blomstergatan 2

Ledamot
Kaj Ewert, Blomstergatan 8

Revisor: Christoffer Adolfsson
Revisorssuppleant: Gordana Purar

Riksbyggens representanter
Representant: Jill Sohlberg (kundansvarig – Ekonomisk förvaltning)
Suppleant: Nicklas Kallunki

Ersättare/Suppleanter
Carina Kemdal,  Blomstergatan 10
Leif Lanninge, Blomstergatan 2
Stefan Sundberg, Blomstergatan 10

Valberedning
Magnus Donnerfors, Blomstergatan 6 – Sammankallande
Eva Andersson, Blomstergatan 2
Monica Lundmark, Blomstergatan 6

Vicevärd
Vid akuta skador efter arbetstid (16.00-07.00) skall alltid Vicevärden kontaktas på telefon:

Vicevärden kan sedan hänvisa vidare beroende på skada.

551
riksbyggen551@gmail.com


Skrivelser och motioner

Skicka gärna skrivelser, förslag, synpunkter, frågor eller motioner via e-post till:
vasterashus15@gmail.com

Ni kan även lämna in förslag, frågor, skrivelser och motioner till styrelsen i brevlådan utanför Blåklockan på Blomstergatan 10 (brevlådan sitter vid den andra dörren runt hörnet på vänster sida framifrån sett).