Styrelse och Vicevärd

2022/2023


Ordförande
Ulla Granlund, Blomstergatan 10

Vice ordförande
Anders Flink, Blomstergatan 10

Sekreterare
Carina Kemdal, Blomstergatan 10

Ledamöter
Ewa Kalén, Blomstergatan 6
Jan Rapp, Blomstergatan 6
Jane Ögren, Blomstergatan 2

Förtroendevald revisor: Christoffer Adolfsson, Blomstergatan 6
Revisorssuppleant: Gordana Purar, Blomstergatan 6

Riksbyggens representanter
Representant: Carina Andersson (kundansvarig – Ekonomisk förvaltning)
Suppleant: Jarmo Bertilsson

Ersättare/Suppleanter
Agneta Berg, Blomstergatan 6
Matilda Wallin, Blomstergatan 4
Vanja Haals, Blomstergatan 2

Valberedning
Magnus Donnerfors, Blomstergatan 6 – Sammankallande
Eva Andersson, Blomstergatan 2

Vicevärd
Vid akuta skador efter arbetstid (16.00-07.00) skall alltid Vicevärden kontaktas på telefon:

070 - 294 38 00

Vicevärden kan sedan hänvisa vidare beroende på skada.

551
riksbyggen551@gmail.com


Skrivelser och motioner

Skicka gärna skrivelser, förslag, synpunkter, frågor eller motioner via e-post till:
vasterashus15@gmail.com

Ni kan även lämna in förslag, frågor, skrivelser och motioner till styrelsen i brevlådan utanför Blåklockan på Blomstergatan 10 (brevlådan sitter vid den andra dörren runt hörnet på vänster sida framifrån sett).