Bilder från området

Här kan i se diverse bilder från föreningens område, byggnader och aktiviteter.

Skallberget 50-talet. Plattorna till våra huskroppar syns i bild