Felanmälan

Akuta skador vardagar klockan 07:00 – 16:00

Vad som kan tänkas bli föremål för akut ingripande är skador såsom, nyckelproblem, brand, översvämning, ras, sot, storm, glas etc., samt även om huvudsäkring går sönder, stopp i avlopp, värmefel eller liknande akuta händelser.

HJT – SERVICE

Vid akuta skador på dagtid (07.00-16.00) skall alltid, i första hand, HJT kontaktas.

Telefon: 021 – 475 07 10
www.hjt-service.se/felanmalan 

Tänk på att ni som boende betalar för HJT-Service. Faktura skickas till respektive boende.

Vicevärd 

Vid akuta skador efter arbetstid (16.00-07.00) skall alltid Vicevärden kontaktas på telefon:

070 – 294 38 00

Vicevärden kan sedan hänvisa vidare beroende på skada.