Felanmälan

Akuta skador vardagar klockan 07:00 – 16:00

Vad som kan tänkas bli föremål för akut ingripande är skador såsom, nyckelproblem, brand, översvämning, ras, sot, storm, glas etc., samt även om huvudsäkring går sönder, stopp i avlopp, värmefel eller liknande akuta händelser.

MARK Fastighet

Vid akuta skador på dagtid (07.00-16.00) skall alltid, i första hand, MARK Fastighet kontaktas.

Telefon: 021 - 475 65 65
https://markbolagen.se/kontakt/felanmalan/ 

Tänk på att ni som boende betalar för MARK Fastighet. Faktura skickas till respektive boende.

Fastighetsjouren:

Vardagar mellan kl. 16.00 – 17.00 samt helger. Fel under kvällar, nätter och helger som måste åtgärdas omgående.

Telefon: 072 - 888 40 40

OBS! Vid tillkallande av Fastighetsjouren vid icke akut ärende kommer kostnad för utryckning debiteras boende som beordrat arbetet.