Felanmälan

Akuta skador vardagar klockan 07:00 – 16:00

Vad som kan tänkas bli föremål för akut ingripande är skador såsom, nyckelproblem, brand, översvämning, ras, sot, storm, glas etc., samt även om huvudsäkring går sönder, stopp i avlopp, värmefel eller liknande akuta händelser.

MARK Fastighet

Vid akuta skador på dagtid (07.00-16.00) skall alltid, i första hand, MARK Fastighet kontaktas.

Telefon: 021 - 475 65 65
https://markbolagen.se/kontakt/felanmalan/ 

Tänk på att ni som boende betalar för MARK Fastighet. Faktura skickas till respektive boende.

Vicevärd 

Vid akuta skador efter arbetstid (16.00-07.00) skall alltid Vicevärden kontaktas på telefon:

070 - 294 38 00

Vicevärden kan sedan hänvisa vidare beroende på skada.