Kontakt

Beroende på vad saken gäller kan ni kontakta antingen:

Akuta Skador

Vad som kan tänkas bli föremål för akut ingripande är skador såsom, nyckelproblem, brand, översvämning, ras, sot, storm, glas etc., samt även om huvudsäkring går sönder, stopp i avlopp, värmefel eller liknande akuta händelser.

MARK Fastighet
Telefon: 021 - 475 65 65
https://markbolagen.se/kontakt/felanmalan/

Tänk på att ni som boende betalar för MARK Fastighet. Faktura skickas till respektive boende.


Störning och låsöppning

Föreningen har avtal med Securitas gällande störning och låsöppning.

Securitas AB: 010 – 470 57 70


Parkeringsövervakning

Bergslagens Parkering AB: 021 - 55 222


TV- och Internetstörning

TELE2: 90 222


Styrelsen

Ni kan även lämna in förslag, frågor, skrivelser och motioner till styrelsen i brevlådan utanför föreningslokalen på Blomstergatan 10.