Kontakt

Beroende på vad saken gäller kan ni kontakta antingen:

Akuta Skador

Vad som kan tänkas bli föremål för akut ingripande är skador såsom, nyckelproblem, brand, översvämning, ras, sot, storm, glas etc., samt även om huvudsäkring går sönder, stopp i avlopp, värmefel eller liknande akuta händelser.

HJT-Service
Telefon: 021 – 475 07 10
www.hjt-service.se/felanmalan

Tänk på att ni som boende betalar för HJT-Service. Faktura skickas till respektive boende.


Störning och låsöppning

Föreningen har avtal med Securitas gällande störning och låsöppning.

SECURITAS AB: 010 – 470 57 70


Parkeringsövervakning

SECURITAS AB: 0771 – 76 70 00


TV- och Internetstörning

TELE2: 90 222


Vice Värd

(akuta ärenden efter kontorstid 16.00 – 07.00)

  • Tel: 070 – 294 38 00

Styrelsen

Ni kan även lämna in förslag, frågor, skrivelser och motioner till styrelsen i brevlådan utanför föreningslokalen på Blomstergatan 10.