Nyheter

2021-04-20
Bifogat här finner ni kallelse till ordinarie föreningsstämma samt Årsredovisning 2020.

2021-01
Valberedningen och styrelsen för Rbf Västeråshus 15 har påbörjat arbetet inför årsstämman i vår. Vi behöver hjälp med ledamöter och suppleanter samt valberedare. Vi söker även folk till trivselkommittén. Att vara med och påverka sitt boende i styrelsen och träffa nöjda medlemmar är väldigt lärorikt och trevligt.

Kontakta våra valberedare för mer information
– Magnus Donnerfors 073-723 98 99
– Monica Lundmark 073-996 12 92

2020-11
Årsavgiften 2021: Ett beslut om höjning av avgifter och hyror med 3% samt bränsle/värme med 5% från 2021-01-01.

2020-05
Vi är glada att vi fick nya engagerade representanter till vår styrelse och valberedning efter årsstämman den 12 maj. Information om detta hittar du i senaste nyhetsbrevet samt sidan där vi presenterar styrelsen.

2020-02
En vädjan från Valberedningen och Styrelsen
Årsstämman närmar sig 12/5. Det är några ur valberedningen och styrelsen som inte förlänger sitt mandat. Därför är det väldigt viktigt att vi får in ersättare. Att ha en fungerande valberedning och styrelse är förutsättning för att en bostadsrättsförening ska fungera. Du som känner för att vara med och påverka, här gärna av er till Valberedningen:

 • Lillian Rahme 070-483 11 58
 • Magnus Donnerfors 073-6968514

2019-12
Vi har haft ett bra år med många bra åtgärder i våra hus. Mer är på gång under 2020 – läs senaste nyhetsbrevet!

2019-11
Vi hade ett trevligt informationsmöte med Polisen gällande ”åldringsbrott”. Läs mer här

2019-10
Insamlingen till Stadsmissionen inbringade ca 450kg kläder och annat användbart! Det gör vi om igen nästa år!

2019-07-02
Vi vill göra er uppmärksamma om att våra tre föreningar i området, tillsammans med Stadsmissionen kommer att göra en insamling under sensommaren. Passa på att redan nu börja rensa och välja ut saker ni vill skänka till bättre behövande.

Allt insamlat gods kommer att förvaras i vår föreningslokal ”Blåklockan”. Till dem som inte kan ta sig till Blåklockan går det bra att lämna sina saker i respektive trapp, på entréplanet.

Våra fastighetsskötare ser till att godset kommer till Blåklockan. Anslag kommer att sättas upp i varje trapphus.

2019-04-24
Här kan ni hitta info om nya styrelsen

Den årliga containern kommer att finnas på plats på garageplanen vid 6:an den 24-27 maj. Passa på att kasta det du inte behöver. OBS inget miljöfarligt, eller elektronik.

2018-10
Äntligen ska vi få nytt staket längs Bergslagsvägen. Montering sker under vecka 42

2018-03-24
Travträff i föreningslokalen 🙂

2018-01-18
De nya molockerna för tidningar, kartong, glas, plast och metall finns nu på plats vid vändplanen på Blomstergatan.

2017-10-06
Spara datumet! Den 28 oktober, mellan kl 15.00 och 18.00, har vi invigning och öppet hus av nya föreningslokalen på Blomstergatan 10.

2017-06-27
Nya styrelsen finns presenterad på hemsidan och i era trapphus.

2017-04-13: nyheter i korthet

 • OVK – Ventilationskontroll. Är en lagstadgad besiktning. Detta pågår nu i våra hus. Ge tillträde genom att ställa låset i serviceläge.
 • Dagvattenledningarna – Styrelsen har informerat samtliga boende via brevinkasten.
 • Offerter på nytt staketet utmed Bergslagsvägen är under upphandling. Det ser verkligen bedrövligt ut i dagsläget.
 • Appropå Bergslagsvägen!? Nu har Svevia stängt igen brunnen helt. Hoppas den håller nu så vi slipper oväsendet i fortsättningen.
 • Valberedningen kommer snart att påbörja sitt arbete inför årsstämman. Nytt blod till styrelsearbete är aldrig fel. Anmäl dig gärna till att arbeta i vår styrelse.

2016- – 
Mycket har hänt i vår fina förening under 2016 – både bra och mindre bra saker:

 • vi har en ny föreningslokal på gång;
 • vi har fått ett nytt sopsystem och har soprum ”lediga”;
 • vi har haft vattenskada inte bara en gång, utan två gånger i hus 6!
 • tvättstugorna och vinds- och källarutrymmen har grovstädats av Veterankraft;
 • vi hade loppis igen den 10 september
 • beslut har tagits i 551 att upprätta en gemensam miljöstation med grannföreningarna.

Vi hoppas att 2017 också ska bli ett händelserikt år i positiv mening!

2016-06-22
Den 11 juli stänger vi till slut sopnedkasten och en era är över. Från och med då är det molockerna som gäller. Det är av stor vikt att vi inte slänger glas, metall och kartonger i molockerna. Detta kan orsaka skador på materialet och stora kostnader för föreningen.

2016-04-05
Ca 40 personer närvarade vid föreningens årsstämma där vi bland annat valde nya styrelsemedlemmar. Det röstades även kring en motion gällande motorvärmarstolpar vid parkeringsplatserna vid garagen på Blomstergatan 8 och 10. Motionen bifölls och vi kommer att gå vidare med ärendet att förändra parkeringsplatserna till platser med motorvärmarstolpar.

Den nya styrelsen presenteras här. Vi kommer även att uppdatera informationen i trapphusen.

2016-01-12
Intresserad av styrelsearbete?
Inför föreningens årsstämma söker vi nya personer som är intresserad av att arbeta i styrelsen. I år är det två ordinarie ledamöter samt två suppleanter som står inför omval/nyval. Vi ser fram emot er intresseanmälan, som ni gör till Valberedningen.

 • Lilian Rahme: 070 – 483 11 58
 • Magnus Donnerfors: 073 – 723 98 99

2016-01-09
En torrkokning orsakade rökutveckling på Blomstergatan 4, lördagen den 9 januari. Var försiktiga!

2015-10-12
Här kan ni hitta information angående det pågående arbetet som Mälarenergi utför på Blomstergatan. Se information (finns också i varje trapphus).

2015-10-06
Extrastämman var en mycket trevlig tillställning där resultatet av röstningen på motionerna blev att de nya stadgarna godtogs och att representation för styrelsen godkändes. Styrelsen informerade även om OK-byggnaden, ny föreningslokal och det faktum att ordförande flyttar. De medlemmar som närvarade hade många frågor som vi hoppas vi kunde besvara.

2015-06-28
Loppisen med grillning var jättetrevlig! Städningen av vindarna innan loppisen också en succé även om endast en person hjälpte till (utöver styrelsen). Tre eldsjälar från 8:an städade den vinden dagen innan – JÄTTETACK!

2015-06-12
Idag fick ni ett brev i ert brevinkast angående vår Loppis den 27 juni. Vi hoppas att många kommer och har många saker ni vill bli av med! Väl mött den 27 juni.

klicka här för PDF av brevet

2015-06-05
Nu har vi fått EasyPark till besöksparkeringen! Ladda ner appen det är mycket smidigt. Man kan även ringa eller SMSa in sin parkeringsavgift. 4kr/timme. Vi ska kontakta dem om en kod för dygnstaxa också som vi hoppas ska gå att ordna.

besöksparkering

2015-04-28
Föreningens årsstämma har genomförts och en ny styrelse valdes. Den nya styrelsen hade efter stämman ett konstituerande möte, se resultat från mötet här.

2015-04-22
Till bostadsrättshavare Blomstergatan 6

Innan föreningen iordningställde tvättstugan i fastigheten Blomstergatan 6, hade boende i huset tillträde till tvättstuga i andra av bostadsrättsföreningens fastigheter.

Denna möjlighet är i fortsättningen inte möjlig, då varje fastighet har sina egna tvättstugor.

2015-03-10
Idag har ni fått kallelsen, tillsammans med ett jämförelsedokument av nya stadgar, till föreningens årsstämma i ert brevinkast.

2015-03-28
I nyhetsbrev 1_2014 kunde ni läsa om att styrelsen beslutat om att köpa in ett antal hänglås för att låsa de källar- och vindsförråd som var olåsta samt dem som använt provisoriska (t ex en träpinne) låsanordningar. Detta är nu genomfört. De lägenhetsinnehavare som vet med sig att de inte kommer in i sitt förråd kan kontakta Vicevärden så ordnar denne med upplåsning.

072 – 938 06 50

2015-03-18
I vårt senaste nyhetsbrev kan ni läsa om förändringar på månadsavin (nyhetsbrev #2 2015). Riksbyggen hann tyvärr inte med att ändra att avgiften på 70kr för TV/Internet skulle bort.

Därför kommer denna avgift att dras av retroaktivt på nästa kvartals månadsavier, d.v.s. när avin kommer för juli, augusti, september, kommer 210kr att dras av retroaktivt och posten på 70kr för TV/Internet kommer att vara borta.

2015-03-04
MBR: Mälardalens Brand och Räddning gjorde en brandtillsyn i föreningen den 4 mars. Det kunde konstateras att vi sköter oss ganska bra förutom det skräp som finns på vinden i gångar och på borden vid piskbalkongen. Detta måste åtgärdas omedelbar.

2015-01-23
Läs det senaste nyhetsbrevet här: Nyhetsbrev #4

2015-01-22
Styrelsen har träffat Västerås Stad och Ragnsells för att titta på placering av nya avfallshållare samt hur många behållare vi behöver.

2014-12-22
I det nya nyhetsbrevet kan ni läsa om sopnedkasten. Vi kommer att uppdatera nyhetsflödet så fort vi får mer information i ärendet. Processen har precis påbörjats.

2014-10-27
Inre syn av fastigheter genomförs. Resultat anslås i trapphus men det mest akuta som noterades är alla lösa föremål som finns på vind och i källare. Det är viktigt att gångar på vind och i källare hålls rena från lösa föremål, så ni som ställt saker där bör genast rensa bort detta och åka till Återbruket. Information om gemensam städdag i våra gemensamhetsutrymmen kommer att anslås i trapphusen.

Protokoll från inre syn 27 oktober 2014

2014-10-09
Konstituerande möte för nya styrelsen med rollfördelning.

2014-10-06
Extrastämma hålls för föreningen där ny styrelse väljs.

2014-06-16
Portkoden i samtliga byggnader kommer att ändras från och med 1 juli 2014.

2014-06-11
En översikt av alla bokningar av övernattningslägenheten kan nu ses under rubriken

‘Övernattningslägenhet’ eller klicka här.

2014-02-03
Nya öppet tider i gym och bastu…

Lördag och Söndag 08:00-22:00

2013-10-22
Kabel TV avtalet med Tele2 upphör den 28 februari 2014.

 • Köper du ny TV bör du välja TV med inbyggd box för Com Hem.
 • Låst bredbandsavtal med Tele2 upphör den 28 februari 2014,

OBS!…ingå inga nya avtal med Tele2

 • Vi har fått ett prisvärt bredbandserbjudande från 1 mars 2014 med Com Hem.
 • Com Hem kommer att ha informationsmöten i omgångar under januari månad 2014.
 • Exakta datum och plats för informationsmöten kommer att meddelas senare……….

2013-10-01
Start av: BRF Västeråshus15 hemsidan 🙂