Fastighetsskötsel

MARK Fastighet står för föreningens fastighetsskötsel och underhåll.

Vid akuta skador: Vad som kan tänkas bli föremål för akut ingripande är skador såsom, nyckelproblem, brand, översvämning, ras, sot, storm, glas etc., samt även om huvudsäkring går sönder, stopp i avlopp, värmefel eller liknande akuta händelser.

Vid akuta skador på dagtid (07.00-16.00)
skall alltid, i första hand, MARK Fastighet kontaktas.

Telefon: 021 - 475 65 65
https://markbolagen.se/kontakt/felanmalan/

Tänk på att ni som boende betalar för MARK Fastighet. Faktura skickas till respektive boende.