Säkerhet

Föreningen har tyvärr ibland påhälsning av inbrottstjuvar och i andra föreningar i området har vi kunnat läsa om höghusbränder. För allas bästa och för att vi skall känna trygghet där vi bor vill vi i styrelsen att alla hjälps åt att se över sina vinds- och källarförråd och att det skall finnas lås på dörrarna.

Brandsäkerhet!

  • På vind och i källare får personliga tillhörigheter endast förvaras på avsedd plats.
  • Vinds- och källargångar och trapphus skall hållas fria från saker (dörrmattor o.dyl.) och får inte belamras.

Obehöriga besökare!

  • Lämna inte ut din portkod utan att vara säker på att du vet vem som besöker dig.
  • Öppna ej entrédörren för någon du inte känner.
  • Prata med dina grannar, de kanske också har märkt något?

Grannsamverkan är alltid bra!

Om du ser något som verkar konstigt, kontakta Securitas AB på 010 – 470 57 70