Planritning

Här ser du hur planritningen ser ut för varje våningsplan.planritning