Nyhetsbrev

Här finns länkar till utgivna nyhetsbrev (pdf). Målet är att få ut ett nyhetsbrev efter varje genomfört styrelsemöte för att informera samtliga medlemmar om läget i föreningen.

Nyhetsbrev 2024

Nyhetsbrev 2023

Nyhetsbrev 2022

Nyhetsbrev 2021

Nyhetsbrev 2020

Nyhetsbrev 2019

Nyhetsbrev 2018

Nyhetsbrev 2017

Nyhetsbrev 2016

Nyhetsbrev 2015

Nyhetsbrev 2014