För allas trevnad…

Balkongen

 • En vädjan till Er som röker på balkongen, vi ser helst att ni använder askfat eller liknande, fimparna tar annars vind och hamnar på din grannes balkong, vilket kan medföra brandfara.
 • Balkongen får absolut inte användas för:
  • Permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering
  • Skakning av mattor, sängkläder m.m.
  • Grillning med gasol eller grillkol briketter
 • Grillning med el-grill accepteras, om närboende grannar gett sitt samtycke.
 • Placera blomlådor innanför balkongräcket.

Gemensamma utrymmen

 • Cyklar skall förvaras i cykelrummet eller på gården i cykelstället (inte ställas utanför porten eller lutas mot någon vägg)
 • Barnvagnar eller andra skrymmande föremål får inte placeras i entrén eller i källargången.
 • Rullatorer skall placeras på särskilt anvisad plats.

Molocker

 • Knyt ihop soppåsen ordentligt.
 • Kasta inga lösa föremål i molocken.
 • Kasta inte kartonger i då de vecklas ut och skapar stopp i trumman.
 • Källsortera glas, metall och kartong och ta en tripp till Återbruket 🙂 Tidningar kan kastas i containrar som finns utplacerade mellan husen.