2024-05-09

Föreningens årsstämma har genomförts och en ny styrelse valdes. Den nya styrelsen hade efter stämman ett konstituerande möte, se resultat från mötet här.

Vi tackar alla som deltog!

Notera även att vi har bytt parkeringsövervakningsbolag från Securitas till Bergslagens Parkering, så nu är det ett nytt telefon nr att ringa om något inte står rätt till: 021 – 55 222.