Parkering och Garage

Parkeringspolicy Västeråshus 15

Nedan på denna sida finns skrivna de parkeringsregler som Västeråshus 15 upprättat i samverkan med Securitas AB.

För att uppnå säkerhet, trivsel och minsta miljöpåverkan, skall nedanstående regler följas av de personer som parkerat bilar inom fastighetens tomtområde.

All parkeringsskyltning inom området sker med vägmärken. Parkering på ytor som inte är markerad som P-plats är inte tillåtet.

Boende skall inom området parkera sina bilar på förhyrda platser upplåtna för boendeparkering: Dessa är numrerade och skyltade ”Förhyrda platser”.

Alla parkeringsytor är endast upplåtna för parkering av personbil. Vid längre uppställning, eller uppställning av t ex. husvagn krävs tillstånd från styrelsen.

Besöksparkeringarna i vår förening är avgiftsbelagda med 4kr/timme, dygnet runt, alla dagar (dygnsparkering 40kr). Detta administreras av EasyPark och bevakning sköts av Securitas AB.

Rbf Västeråshus 15 har träffat avtal med Securitas AB att övervaka dessa regler. Underlåtelse att följa denna policy kan resultera i en kontrollavgift varierande mellan 400-700 kronor.

Ansök om parkering/garage

Föreningen har följande platser på området:

  • 86 motorvärmarplatser,
  • 40 parkeringsplatser utan el,
  • 7 husvagnsplatser,
  • 85 garageplatser och
  • 1 MC-plats

Tilldelning av lediga biluppställningsplatser sker enligt kölista som administreras av fastighetsskötarna på Blomstergatan 7. Uppställning av personbilar i icke trafikdugligt skick, husvagnar eller dylikt medges inte.

Garage

Garageplatser avsedda för personbil får icke nyttjas för annat ändamål än biluppställningsplats. Vi tar även hänsyn till Räddningstjänstens råd om vad de anser får finnas på en uppställningsplats i ett radgarage:

  • Ett motordrivet fordon
  • 4 stycken däck
  • Produkter för underhåll av fordonet
  • Mindre mängder, ca 5 liter, brandfarlig vätska förvarat oåtkomligt för obehöriga (t.ex. i fast förankrat plåtskåp).

Avgift parkering och garage

Typ av parkering/garage Månadsavgift Uppskattad kötid
Husvagnsplats 150:- inga lediga platser
Parkering utan elstolpe 112:- 6-12 mån
Parkering med elstolpe 236:- 6-12 mån
Termogarage Blomstergatan 352:- 2-8 år
Varmgarage i huskropparna 465:- 2-8 år
Termogarage Blomstergatan 10

Termogarage Blomstergatan 10

Varmgarage Blomstergatan 8

Varmgarage Blomstergatan 8

Varmgarage Blomstergatan 6

Varmgarage Blomstergatan 6

Värmegarage och termogarage Blomstergatan 4

Varm- och termogarage Blomstergatan 4

Varmgarage Blomstergatan 2

Varmgarage Blomstergatan 2