Störning

bevakningstjanst-logo

Föreningen har avtal med Nokas Security AB (fd. Svensk Bevakningstjänst AB) om fastighetsjour och skadeservice under icke ordinarie arbetstid.

Vad som kan tänkas bli föremål för akut ingripande är skador som störning, brand, översvämning, ras, sot, storm, glas, nycklar etc., samt även om huvudsäkring går sönder, stopp i avlopp, värme-fel eller liknande akuta händelser.

Nokas Security AB
Stansargränd 4, Box 1164 , 721 29 Västerås

Larmcentral: 010-2109000

Den som missbrukar denna jourtjänst kommer att debiteras privat

Vid misstanke om brott kontakta Polisen: 114 14 (dagtid 8-16) eller 112 (övriga tider)