Fastighetsskötsel

HJT – SERVICE står för föreningens fastighetsskötsel och underhåll.
Vid akuta skador: Vad som kan tänkas bli föremål för akut ingripande är skador såsom, nyckelproblem, brand, översvämning, ras, sot, storm, glas etc., samt även om huvudsäkring går sönder, stopp i avlopp, värmefel eller liknande akuta händelser.

Vid akuta skador på dagtid (07.00-16.00)
skall alltid, i första hand, HJT kontaktas.

Telefon: 021 – 475 07 10
www.hjt-service.se/felanmalan 

Tänk på att ni som boende betalar för HJT-Service. Faktura skickas till respektive boende.