Styrelse och Vicevärd

2020/2021


Ordförande
Hans Nilsson, Blomstergatan 10

Vice ordförande
Anders Flink, Blomstergatan 10

Sekreterare
Barbro Gren, Blomstergatan 10

Ledamot
Jan Rapp, Blomstergatan 6

Ledamot
Jane Ögren, Blomstergatan 2

Ledamot
Ulla Granlund, Blomstergatan 10

Riksbyggens representant
Jill Sohlberg (kundansvarig – Ekonomisk förvaltning)

Ersättare/Suppleanter
Kaj Ewert, Blomstergatan 8
Stefan Sundberg, Blomstergatan 10
Carina Kemdal,  Blomstergatan 10

Riksbyggens suppleant
Ravin Akrawi

Valberedning
Magnus Donnerfors, Blomstergatan 6 – Sammankallande
Eva Andersson, Blomstergatan 2
Monica Lundmark, Blomstergatan 6

Vicevärd
Vid akuta skador efter arbetstid (16.00-07.00) skall alltid Vicevärden kontaktas på telefon:

070 – 294 38 00

Vicevärden kan sedan hänvisa vidare beroende på skada.


Skrivelser och motioner

Skicka gärna skrivelser, förslag, synpunkter, frågor eller motioner via e-post till:
vasterashus15@gmail.com

Ni kan även lämna in förslag, frågor, skrivelser och motioner till styrelsen i brevlådan utanför Blåklockan på Blomstergatan 10 (brevlådan sitter vid den andra dörren runt hörnet på vänster sida framifrån sett).