blomman15

2014-10-27

Inre syn av fastigheter genomförs. Resultat anslås i trapphus men det mest akuta som noterades är alla lösa föremål som finns på vind och i källare. Det är viktigt att gångar på vind och i källare hålls rena från lösa föremål, så ni som ställt saker där bör genast rensa bort detta och åka till Återbruket. Information om gemensam städdag i våra gemensamhetsutrymmen kommer att anslås i trapphusen.

Protokoll från inre syn 27 oktober 2014