blomman15

2015-01-22

Styrelsen har träffat Västerås Stad och Ragnsells för att titta på placering av nya avfallshållare samt hur många behållare vi behöver.