blomman15

2015-03-04

MBR: Mälardalens Brand och Räddning gjorde en brandtillsyn i föreningen den 4 mars. Det kunde konstateras att vi sköter oss ganska bra förutom det skräp som finns på vinden i gångar och på borden vid piskbalkongen. Detta måste åtgärdas omedelbar.