blomman15

2015-04-22

Till bostadsrättshavare Blomstergatan 6

Innan föreningen iordningställde tvättstugan i fastigheten Blomstergatan 6, hade boende i huset tillträde till tvättstuga i andra av bostadsrättsföreningens fastigheter.

Denna möjlighet är i fortsättningen inte möjlig, då varje fastighet har sina egna tvättstugor.