2015-10-16

Här kan ni hitta information angående det pågående arbetet som Mälarenergi utför på Blomstergatan. Se information (finns också i varje trapphus).