2016-06-22

Den 11 juli stänger vi till slut sopnedkasten och en era är över. Från och med då är det molockerna som gäller. Det är av stor vikt att vi inte slänger glas, metall och kartonger i molockerna. Detta kan orsaka skador på materialet och stora kostnader för föreningen.