2016- –

Mycket har hänt i vår fina förening under 2016 – både bra och mindre bra saker:

  • vi har en ny föreningslokal på gång;
  • vi har fått ett nytt sopsystem och har soprum ”lediga”;
  • vi har haft vattenskada inte bara en gång, utan två gånger i hus 6!
  • tvättstugorna och vinds- och källarutrymmen har grovstädats av Veterankraft;
  • vi hade loppis igen den 10 september
  • beslut har tagits i 551 att upprätta en gemensam miljöstation med grannföreningarna.

Vi hoppas att 2017 också ska bli ett händelserikt år i positiv mening!