2017-04-13

  • OVK – Ventilationskontroll. Är en lagstadgad besiktning. Detta pågår nu i våra hus. Ge tillträde genom att ställa låset i serviceläge.
  • Dagvattenledningarna – Styrelsen har informerat samtliga boende via brevinkasten.
  • Offerter på nytt staketet utmed Bergslagsvägen är under upphandling. Det ser verkligen bedrövligt ut i dagsläget.
  • Appropå Bergslagsvägen!? Nu har Svevia stängt igen brunnen helt. Hoppas den håller nu så vi slipper oväsendet i fortsättningen.
  • Valberedningen kommer snart att påbörja sitt arbete inför årsstämman. Nytt blod till styrelsearbete är aldrig fel. Anmäl dig gärna till att arbeta i vår styrelse.