2018-01-18

De nya molockerna för tidningar, kartong, glas, plast och metall finns nu på plats vid vändplanen på Blomstergatan.