2019-07-02

Vi vill göra er uppmärksamma om att våra tre föreningar i området, tillsammans med Stadsmissionen kommer att göra en insamling under sensommaren. Passa på att redan nu börja rensa och välja ut saker ni vill skänka till bättre behövande.

Allt insamlat gods kommer att förvaras i vår föreningslokal ”Blåklockan”. Till dem som inte kan ta sig till Blåklockan går det bra att lämna sina saker i respektive trapp, på entréplanet.

Våra fastighetsskötare ser till att godset kommer till Blåklockan. Anslag kommer att sättas upp i varje trapphus.