2020-11

Årsavgiften 2021: Ett beslut om höjning av avgifter och hyror med 3% samt bränsle/värme med 5% från 2021-01-01.