2021-01

Valberedningen och styrelsen för Rbf Västeråshus 15 har påbörjat arbetet inför årsstämman i vår. Vi behöver hjälp med ledamöter och suppleanter samt valberedare. Vi söker även folk till trivselkommittén. Att vara med och påverka sitt boende i styrelsen och träffa nöjda medlemmar är väldigt lärorikt och trevligt.

Kontakta våra valberedare för mer information
– Magnus Donnerfors 073-723 98 99
– Monica Lundmark 073-996 12 92