2022-11-28

Styrelsen har vid fastställandet av budgeten för 2023 beslutat om nedan angivna höjningar att gälla från och med 2023-01-01:

För att möta ökningen av kommande kostnader höjs årsavgiften med 5%.