2022-12-22

  • Tillgängligheten på porttelefonen har utökats till att gälla mellan kl. 07-22

  • Smart Passage har beställts till våra trapphus. Det innebär att när ett larm uppstår har ambulans och räddningstjänst fri tillgång till våra portar. När larmet är avblåst slutar ”taggen” att fungera.

  • I vår kommer en beskärningsinvestering att göras på våra träd och buskar.

  • Statuskontrollerna kommer att börja genomföras under vecka 4 2023. Arbetet kommer att starta på Blomstergatan 2 och Recover kommer att börja avisera boende under vecka 3. Man tar ett hus i taget så alla kommer att bli aviserade i god tid.

  • Vi har nu kommit i hamn med ett avtal för byte av vårt värmesystem.
    Upphandling pågår och vi har inga detaljer klara i dagsläget.
    Alla boende kommer att få ett informationsblad och vi kommer även att kalla till ett informationsmöte där representanter från Riksbyggen kommer att delta för att svara på frågor om genomförandet.

  • Med tanke på dagsläget vill vi passa på att informera om att föreningen har ett flerårigt avtal med Mälarenergi vilket gör att våra elpriser ligger på en stabil nivå. Avtalet sträcker sig till 2026.