2023-03-31

Från och med imorgon 2023-04-01 är det tillåtet att parkera utanför sitt eget garage igen. Det är endast tillåtet där det är fri passage så andra bilar kan köra förbi och parkera i respektive garage. Detta gäller alltså inte termogaragen där framkomligheten är begränsad.