2023-04-02

På den extra stämman den 27 februari deltog 97 medlemmar. Det
beslutades att värmesystemet ska bytas men vilken lösning som genomförs
är ännu inte klart. Nu pågår arbetet med att hämta in svar från alla de
medlemmar som inte var på stämman.