2024-02-09

Nytt nyhetsblad går nu att läsa här.

I korthet har ett avtal slutits för byte av värmesystemet, där Värme & Sanitet och Riksbyggen arbetat fram ett godkänt åtgärdsförslag. Projektet startar på Blomstergatan 2 med inspektion av allmänna utrymmen under vecka 5. Riksbyggen informerar löpande de boende och håller husmöten för information och frågor. Boende uppmuntras att ladda ner appen Mitt Boende för information, annars tillhandahålls den på annat sätt. Arbetet beräknas pågå till sommaren 2025.

Vidare påminns om att sladdar inte ska lämnas i motorvärmare på grund av risk för skada och strömförande tillstånd. Avgifter för parkeringsplatser och garage höjs från 1 april 2024, med 15% för alla parkeringsplatser och garage under ”gamla macken”, och 12% för övriga garage.