Byte av värmesystem

Nu planeras och projekteras det inför bytet av värmen

Etablering på arbetsplatsen kommer att genomföras under vecka 13 – 14 vid Blomstergatan 2. Vi kommer att orientera oss i fastigheten, påbörja förberedelser inför det kommande arbetet. När vi genomför rivningar och håltagningsarbeten för nya rördragningar kommer det medföra en del oljud.

Vi kommer att börja på Blomstergatan 2 och sedan i turordning 4-6-8-10.
Bullrande arbete kommer att utföras dagtid mellan kl. 8 – 16.

Preliminär tidsplan

Det tar ca 10 veckor att renovera värmen i varje hus. Renoveringen av samtliga värmestammar beräknas vara klar under september 2025.

ByggnadVeckaÅr
Blomstergatan 233 – 432024
Blomstergatan 442 – 512024
Blomstergatan 602 – 112025
Blomstergatan 810 – 192025
Blomstergatan 1018 – 272025

I vissa förråd står värmestammar som vi behöver tillgång till under bytet. Berörda förrådsinnehavare kommer att aviseras separat. Om du har ett förråd som berörs av arbeten kommer du att behöva plocka undan lösa och ömtåliga föremål i förråd och se till att det är god åtkomst till värmerören.

Källare samt förråd kommer att beröras enligt separat tidplan som meddelas i god tid innan vi behöver tillträde.

Hur berörs du som boende?

I samband med att vi börjar i ert hus kommer ni att bli inbjudna till ett ”husmöte” som kommer att ske på kvällstid i er lokal Blåklockan. Där vi kommer att informera inför kommande arbeten som skall utföras, samt vad vi förväntar att ni skall förbereda i er lägenhet inför arbetet. Där kan ni också ställa frågor.
Datum och tid för respektive husmöte kommer inom kort till er för att ni skall kunna boka in mötet.

Vi kommer att begära tillträde till era lägenheter med huvudnyckel under tiden som vi arbetar med er lägenhet. Tillträde begärs via blankett eller Riksbyggens app Mitt Boende.

Informationsmöte med Blomstergatan 2

Enligt önskemål från informationsmötet finns här den presenterade Powerpoint presentationen: